You, the petitioner
Stopvlieghinder heading facebook liggend

Stop vlieghinder Maastricht Aachen Airport

15,025 signatures

Het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap dreigt opgezadeld te worden met 30.000 lawaaiige en vervuilende nacht- en vrachtvluchten, tot 2.00 en vanaf 5.00 uur. Een aanslag op onze nachtrust én een ramp voor de leefbaarheid voor bewoners en toeristen.

Wijs deze schadelijke plannen af en onderteken.

Petition

We

Bewoners en bezoekers van Zuid-Limburg. Liefhebbers van natuur en schoonheid, van rust en stilte.

 

establish that:

 • dat de Provincie Limburg een nieuw Luchthavenbesluit voorbereidt zodat, volgens een ambtelijk concept Luchtvaartbesluit, MAA kan groeien naar 30.000 vluchten en specifiek vrachtvluchten
 • dat de VVV, Koninklijke Horeca en Recron ernstige zorgen hierover hebben geuit
 • dat de Provincie zich maximaal inspant om de groeiplannen te verwezenlijken ten koste van bewoners en toeristen, van gezondheid, (leef)klimaat en landschap

 

and request

 • Recht op 8 uur ongestoorde nachtrust: geen nachtvluchten tussen
  23.00 en 7.00 uur, conform wet en WHO
 • Bescherming van onze gezondheid: verbod op verouderde, vervuilende vliegtuigen
 • Bescherming Natura 2000-gebieden: reductie stikstofuitstoot
 • Rust en stilte: max. aantal vliegbewegingen en geluid op niveau 2017
 • Betrouwbaarheid: beloftes nakomen: "Geen baanverlenging"
 • Toetsing dmv een objectieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

The answer

Verder met de petitie Limburg is beter af zonder maa

In 2019 heeft u bovengenoemde petitie, die veel indruk heeft gemaakt, ondertekend, waarvoor nog steeds onze dank. We sluiten deze petitie nu. Want inmiddels heeft provincie Limburg nieuwe plannen ontwikkeld voor Maastricht Aachen Airport.

Inmiddels heeft provincie Limburg nieuwe plannen ontwikkeld voor Maastricht Aachen Airport.

Deze plannen houden een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen in en dus een verdubbeling van de vliegherrie, gezondheidsschade, kankerverwekkende uitstoot, klimaatbedreigende CO2, natuur en biodiversiteit aantastende stikstof.

Stop Vlieghinder boven ons Zuid-Limburg roept u daarom op de nieuwe petitie op Petities.nl genaamd Limburg is beter af zonder maa te ondertekenen die bovenstaande voor Limburg desastreuze ontwikkeling wil stoppen en het provinciaal bestuur verzoekt om te kiezen voor wat het beste voor Limburg is, dus in te zetten op goede alternatieven voor MAA. Dit ten behoeve van een schoon, stil, en (ook financieel) gezond en leefbaar Limburg.

De directe link naar de petitie is: https://stopmaa.petities.nl.

Deze petitie heeft enorm veel waarde als zoveel mogelijk mensen deze ondertekenen.

Daarom aan u het vriendelijke verzoek om deze oproep en vooral deze link door te sturen aan uw familieleden, vrienden en bekenden.

Samen zijn we sterk!

Wij vinden het noodzakelijk om zo lang mogelijk te blijven strijden voor een gezond en leefbaar Limburg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Limburg 
Petition desk:
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Paul Sprangers 
Organisation:
Alliantie tegen uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport) 

History

Signatures

Updates

De luchtvaart is als een ziekte

DE LUCHTVAART IS ALS EEN ZIEKTE.

De luchtvaart, w.o. Maastricht Aachen Airport, is als een ziekte die levenskwaliteiten als ongestoorde nachtrust, schone lucht, stilte en biodiversiteit in ons unieke Zuid-Limburg sterk aantast.

Door een perverse prijsprikkel (lage ticketprijzen door directe en indirecte subsidies vanuit verschillende overheden - Rijk, Provincie en gemeenten - is er kunstmatige vraag ontstaan; steeds meer mensen worden verleid om te vliegen.

+Read more...

Met de trein naar Groningen is duurder dan vliegen naar bijv. Barcelona of Nice.

Dit ondanks de gevolgen voor omwonenden (herrie 's nachts en overdag), klimaat (CO2-uitstoot), gezondheid (ultrafjnstof, kerosine, roet), natuur en milieu (stikstof), werkgelegenheid (de herrie jaagt toeristen weg). Bovendien wordt al het geld dat nu opgaat aan het in leven houden van MAA niet gestopt in innovatieve, duurzame, op de toekomst gerichte projecten, waarvoor prima de terreinen van MAA gebruikt zouden kunnen worden.

De gevolgen van meer vliegverkeer (o.a. klimaatverandering, uitstoot stikstof, gezondheidsschade, aantasting natuur en milieu) worden vanuit kortzichtig egoisme afgewenteld op de komende generaties en Derde Wereldlanden.

2019-08-12

Heeft Maastricht Aachen Airport nog wel bestaansrecht?

Maastricht Aachen Airport - geeft in toenemende mate ernstige geluidsoverlast in vrijwel geheel Zuid- Limburg - veroorzaakt gestoorde nachtrust in de vroege ochtend en late avond. - produceert steeds meer uitstoot van CO2, stikstof, ultrafjnstof en kerosine in het - toch al zwaar vervuilde - milieu - geeft stank en geurhinder - neemt in verhouding veel kostbare en schaarse ruimte in beslag die veel beter benut kan worden - tast de luchtkwaliteit aan - en daarmee het leefklimaat - die na Rijnmond toch al de slechtste is van Nederland - levert gezondheidsschade op, maar ook hogere geneeskundige kosten - vermindert mogelijk de levensverwachting van omwonenden - tast de landschappelijke waarden, rust en stilte aan - tast de typische voedselarme kalkrijke natuurwaarden aan - tast de biodiversiteit aan en sluit niet aan bij een doeltreffend klimaatbeleid - verjaagt toeristen en bedreigt zo direct de werkgelegenheid in de toeristische sector - geeft slechts beperkte werkgelegenheid (in een vervuilende sector) die zo vervangen kan worden (er zijn immers 18.000 vacatures in Limburg (31-12- 2018) - werkt geldvlucht in de hand (geld wordt besteed in het buitenland en er komt weinig voor terug) - is verlieslatend en wordt met overheidsgeld overeind gehouden, geld dat beter besteed kan worden aan innovatieve projekten gericht op een duurzame toekomst - veroorzaakt verlaging van de huizenprijzen in de omgeving van het vliegveld - telt 8 operationele vliegvelden in een straal van ong. 100 km - kan alleen groeien vanwege indirect gesubsidieerde tickets (geen accijns op kerosine, geen omzetbelasting op tickets, gratis parkeerplaatsen, subsidie van de Provincie: ruim € 9.000.000,- per jaar) - omdat de Provincie eigenaar is van MAA laat zij het economische rendement van haar eigen investeringen prevaleren boven het welzijn van de bewoners en is zij als belanghebbende in het overleg over MAA per defnitie bevooroordeeld en dus niet objectief Kortom: MAA heeft geen bestaansrecht..

2019-07-29

Onze Facebookpagina

Voor actuele en achtergrondinformatie ga je naar onze Facebookpagina Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg. De link is: https://www.facebook.com/vlieghinderZuidLimburg/ .

2019-07-05