You, the petitioner
Stopvlieghinder heading facebook liggend

Stop vlieghinder Maastricht Aachen Airport

15,025 signatures

Het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap dreigt opgezadeld te worden met 30.000 lawaaiige en vervuilende nacht- en vrachtvluchten, tot 2.00 en vanaf 5.00 uur. Een aanslag op onze nachtrust én een ramp voor de leefbaarheid voor bewoners en toeristen.

Wijs deze schadelijke plannen af en onderteken.

Petition

We

Bewoners en bezoekers van Zuid-Limburg. Liefhebbers van natuur en schoonheid, van rust en stilte.

 

establish that:

 • dat de Provincie Limburg een nieuw Luchthavenbesluit voorbereidt zodat, volgens een ambtelijk concept Luchtvaartbesluit, MAA kan groeien naar 30.000 vluchten en specifiek vrachtvluchten
 • dat de VVV, Koninklijke Horeca en Recron ernstige zorgen hierover hebben geuit
 • dat de Provincie zich maximaal inspant om de groeiplannen te verwezenlijken ten koste van bewoners en toeristen, van gezondheid, (leef)klimaat en landschap

 

and request

 • Recht op 8 uur ongestoorde nachtrust: geen nachtvluchten tussen
  23.00 en 7.00 uur, conform wet en WHO
 • Bescherming van onze gezondheid: verbod op verouderde, vervuilende vliegtuigen
 • Bescherming Natura 2000-gebieden: reductie stikstofuitstoot
 • Rust en stilte: max. aantal vliegbewegingen en geluid op niveau 2017
 • Betrouwbaarheid: beloftes nakomen: "Geen baanverlenging"
 • Toetsing dmv een objectieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

The answer

Verder met de petitie Limburg is beter af zonder maa

In 2019 heeft u bovengenoemde petitie, die veel indruk heeft gemaakt, ondertekend, waarvoor nog steeds onze dank. We sluiten deze petitie nu. Want inmiddels heeft provincie Limburg nieuwe plannen ontwikkeld voor Maastricht Aachen Airport.

Inmiddels heeft provincie Limburg nieuwe plannen ontwikkeld voor Maastricht Aachen Airport.

Deze plannen houden een verdubbeling van het aantal vliegbewegingen in en dus een verdubbeling van de vliegherrie, gezondheidsschade, kankerverwekkende uitstoot, klimaatbedreigende CO2, natuur en biodiversiteit aantastende stikstof.

Stop Vlieghinder boven ons Zuid-Limburg roept u daarom op de nieuwe petitie op Petities.nl genaamd Limburg is beter af zonder maa te ondertekenen die bovenstaande voor Limburg desastreuze ontwikkeling wil stoppen en het provinciaal bestuur verzoekt om te kiezen voor wat het beste voor Limburg is, dus in te zetten op goede alternatieven voor MAA. Dit ten behoeve van een schoon, stil, en (ook financieel) gezond en leefbaar Limburg.

De directe link naar de petitie is: https://stopmaa.petities.nl.

Deze petitie heeft enorm veel waarde als zoveel mogelijk mensen deze ondertekenen.

Daarom aan u het vriendelijke verzoek om deze oproep en vooral deze link door te sturen aan uw familieleden, vrienden en bekenden.

Samen zijn we sterk!

Wij vinden het noodzakelijk om zo lang mogelijk te blijven strijden voor een gezond en leefbaar Limburg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Limburg 
Petition desk:
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Paul Sprangers 
Organisation:
Alliantie tegen uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport) 

History

Signatures

Updates

Gezondheidsschade door uitstoot ultrafijnstof door vliegtuigen

Kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van Schiphol wonen hebben een slechtere longfunctie. Dat komt door de verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht, meldt het RIVM op basis van onderzoek.

Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling.

+Read more...

Bij volwassen zijn volgens het gezondheidsinstituut ook verandering van de hartfunctie gemeten. Op dagen dat de luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven slecht is, hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen.

Ultrafijnstof is afkomstig van vliegtuigmotoren, maar ook van het wegverkeer. Het zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 0,1 micrometer.

Onderzoek naar ultrafijnstaat De conclusies van het RIVM zijn gebaseerd op drie studies, waarvan een met 191 basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol. Ook is er onderzoek gedaan met 21 volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen.

Volgens het RIVM is er nog niet eerder zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De studie loopt nog door tot medio 2021. De gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof wordt de komende tijd onderzocht. De donderdag gepresenteerde resultaten worden waar mogelijk meegenomen in de nieuwe luchtvaartnota, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Regels nodig voor uitstoot 'Het wordt tijd dat ultrafijnstof mee gaat tellen bij keuzes in de luchtvaart', meent Jan Paternotte van regeringspartij D66. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) moet het kabinet 'met strenge regels komen om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen en zo de gezondheid van omwonenden te beschermen'.

Uitstoot ultrafijnstof 'onacceptabel' Milieudefensie noemt het onacceptabel dat kinderen meer medicijnen moeten gebruiken vanwege de vliegtuigen. 'De overheid moet luchtvervuiling serieus nemen en snel inzetten op krimp van de luchtvaart en duurzaam vervoer stimuleren zoals fietsen, wandelen, elektrische deelauto's en schoon ov dat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.'

Bron: ANP

2019-06-28

Help ons!

Help ons deze petitie tot een succes te maken. Maak het bestaan van deze petitie via zoveel mogelijk kanalen bekend! Wilt u posters ophangen, flyers verdelen, neem kontakt met ons op via stilenschoonheuvelland@gmail.com.

2019-06-24

Contact

Voor contact: stilenschoonheuvelland@gmail.com Ook voor hulp verspreiding posters en flyers.

2019-06-22